Floorball Education Africa BLI STÖDMEDLEM! LÄNKAR

Vår historia

Floorball Education Africa stöttar befintliga och nya innebandyklubbar i framförallt Burkina Faso, men även andra länder i Afrika. Initiativtagaren och nuvarande ordföranden Göran Björkdahl grundade den första innebandyklubben i Ouagadougou, Burkina Faso, 1998. 2015 växte verksamheten, då en arbetsgrupp med stöd från utbildnings- och sportministerierna i Burkina Faso började verka för att lansera innebandyn som en nationell sport, på ett liknande sätt som i Sverige på 1970- och 1980-talen. Idag finns det tolv klubbar med omkring 1 000 spelare i landet. Såväl tjejer som killar från nio år och uppåt deltar i aktiviteterna.

Redan från början var tanken att innebandy skulle introduceras som en ‘annorlunda’ sport där alla får delta och som erbjuder möjligheter för barn och ungdomar att utvecklas till solidariska och jämlika individer. Idag framstår innebandyn som intressant för flickor och pojkar i alla åldrar. Intresset för sporten fortsätter att öka, men avsaknaden av planer, den skrovliga ytan på de befintliga planerna och finansiering av sportutrustning och aktiviteter utmaningar som måste hanteras. Floorball Education Africa har därför som mål att mobilisera resurser för att stötta klubbarna i Burkina Faso. Bli gärna stödmedlem för att stödja vår verksamhet!

(Se knappen i menyn högst upp) 

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Systerorganisationen Association Floorball Education i Burkina Faso

Tjejerna och killarna i Burkina Fasos innebandyklubbar har utvecklat en nära sammanhållning och intresse för att delta i aktiviteter även utanför innebandyplanen. Därför har ett tiotal vuxna personer inom ungdomsverksamhet, kommunikation, kultur, utveckling mm. i Ouagadougou skapat den ideella systerföreningen Association Floorball Education (AFE). Målet med AFE är att stötta tjejer och killar att utvecklas till självständiga och starka individer som bidrar till ett fredligt, solidariskt och jämlikt samhälle. AFE:s aktiviteter kommer förutom stöd till själva innebandyn att handla om exempelvis interaktiv teater på olika teman (demokrati, jämlikhet, SRHR, m.m.), kurser i målning, IT, praktisk undervisning i ekologi, odlingskunskap och mycket annat som är utvecklande för barn och unga i olika åldrar. Föreningsmedlemmarna ges individuellt ansvar för att anordna aktiviteter och blir förhoppningsvis rollmodeller för sina kamrater. Aktiviteterna genomsyras av innebandyns värdegrund:
solidaritet – inkludering – jämställdhet – fairplay
Tanken är att föreningen Floorball Education Africa (FEA) ska mobilisera pengar som slussas till AFE i Burkina Faso. AFE kommer inom kort att vara formellt registrerad som ideell förening och ha ett eget bankkonto med noggrann bokföring och transparent redovisning.
Inledningsvis är Göran Björkdahl ordförande både Floorball Education Africa och i AFE. 

Föreningens styrelse

Göran Björkdahl

Ordförande

Göran Björkdahl är jägmästare, har 32 års erfarenhet av utvecklingssamarbete i Afrika och ansvarar idag för Sidas miljöbistånd till Burkina Faso. Som förbundskapten för landets innebandylandslag ledde han damlandslaget till den första kontinentala guldmedaljen någonsin för ett burkinskt damlag. Göran har även hjälpt att starta innebandy i Togo och ser potentialen i idrott som ingångsport för barns och ungdomars utveckling.

Ebba Rosendal

Ekonomiansvarig

Ebba är doktorand inom virusforskning vid Umeå Universitet. Tidigare har hon genomfört en studie vid University of Ouaga II i Burkina Faso, där hon kom i kontakt med innebandyn. Ebba har även föreläst om hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen, som en del av programmet Sida alumni. Fritiden spenderas helst på hästryggen i den norrländska naturen.

Linn Jansson

Vice ordf. / kommunikatör

Linn har en masterexamen i statsvetenskap och under sin utbildning har hon genomfört två fältstudier om barnrättsorganisationer i Burkina Faso. Då har hon även deltagit i innebandyspel och andra aktiviteter kopplade til klubbarna. Linn har ett starkt intresse för sport och har tidigare tävlat i boxning. Nu kombinerar hon sitt arbete som analytiker i Stockholm med att leda gruppträningspass.